mixlgood

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

ชนิดของเครื่องขยายเสียง

ชนิดของเครื่องขยายเสียง

1.แบ่งตามวัสดุการทำภาคขยายเสียง
1.1 หลอดสูญกาศ(vacum tube)

ทาน

1.2 ทรานซิสเตอร์(transistor)เป็นแบบที่นิยมใช้แบบหนึ่งเพราะเบอร์ของทรานซิสเตอร์ที่จะมาใช้งานมีมาก สามารถเลือกและสามารถออกแบบวงจรได้กว้าง คุณภาพของเสียงดี อัตราขยายสูงและความผิดเพี้ยนต่ำ ปัญหาการซ่อมไม่ยุ่งยาก อะไหล่หาได้ง่ายและแบบดั่งเดิมที่ใช้กันมานาน รู้จักละใช้แพร่หลายทั่วไป จุดเด่นของเครื่องขยายแบบทรานซิสเตอร์ คือสามารถจัดคราสการขยายได้กว้าง เพิ่มอัตราการขยายได้งาย และราคาถูก

classAtransistorAmp

1.3 อุปกรณ์รวม(IC)เป็นภาคขยายกำลังที่เพิ่ใความนิยมมากขึ้น โดยสร้างอุปกรณ์พวกทรานซิสเตอร์ มอสเฟส รวมอยู่ในตัว IC เพาเวอร์แอมป์ ข้อดีของภาคขยายกำลังแบบ IC คือ ประสิทธิภาพของวงจรขยายสูงกว่ามอสเฟท เพราะมีการต่อวงจรน้อยลงโดยรวมวงจรต่างๆสำเร็จภายในตัว IC เลย ความผิดเพี้ยนที่เกิดขึ้นก็ยิ่งลดลง สามารถเพิ่มระบบควบคุมการทำงานต่างๆได้มากขึ้น ให้การตอบสนองความถี่เสียงดี แต่มีข้อเสียคือการทำให้มีอัตราขยายสูงๆทำได้ยาก อะไหล่ในการซ่อมแซมก็อาจหายากเช่นกัน ดังนั้นการใช้ภาคขยายกำลังแบบ IC จึงใช้ได้ในกำลังปานกลาง ไม่ต้องการอัตราขยายสูงนัก และไม่นำไปใช้งานแบบต่อเนื่องนานๆ

1.4 แบบผสม(Mixed)

2.แบ่งตามลักษณะการจัดวงจรขยาย

2.1 mono คือ ระบบเสียง Mono คือระบบเสียงที่มีช่องทางเสียง (channel) เพียงช่องเดียวเท่านั้น สำหรับการฟังระบบเสียง Mono จะใช้ลำโพงเพียงตัวเดียว (หรือจะมีมากกว่า 1 ตัว แต่ทุกตัว จะให้เสียงอันเดียวกันทั้งหมด)

2.2 STEREO – ระบบเสียง Stereo เป็นระบบเสียงที่ประกอบด้วยช่องทางเสียง 2 ช่อง สำหรับการฟัง จะต้องใช้ลำโพง 2 ตัว แต่ละตัว จะให้เสียงในแต่ละช่องทาง ระบบเสียง Stereo นี้ จุดฟัง ควรจะอยู่กึ่งกลางระหว่างลำโพง 2 ตัว เพื่อให้ได้มิติของเสียง หากอยู่ใกล้ลำโพงตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไป ความดังของลำโพง จะทำให้มิติของเสียงจากลำโพงอีกตัว หายไป
สำหรับระบบ Stereo ในโรงหนัง จะประกอบด้วยช่องทางเสียง 3-4 ช่อง โดยมี 2 ช่อง เป็นสัญญาณเสียงซ้ายขวา และมีสัญญาณเสียง effect อยู่ด้านหลัง (surround) และมีสัญญาณเสียงบทพูด (dialogue) อยู่ด้านหน้า เพื่อดึงความสนใจ ให้อยู่บริเวณจอภาพ
แต่สำหรับระบบ Stereo บนแผ่นเสียง หรือบนเทป จะมีแค่ 2 ช่องทาง เนื่องจากสื่อสามารถเก็บช่องทางเสียงได้แค่นั้น

2.3 multi channels 3,4,5 channals

3.แบ่งตามลัษณะการจัดวงจรขยาย

การจัดคลาสการขยายจัดได้ตามการกำหนดจุดทำงานของวงจรขยาย แบ่งได้เป็น 4 แบบดังนี้
1.คลาส-เอ(CLASS A)

วงจรขยายคลาส-เอ เป็นวงจรขยายที่มีจุดการทำงานอยู่ในช่วงที่เรียกว่า แอกทีฟ คือ ช่วงการทำงานของทรานซิสเตอร์ที่เป็นลิเนียร์ หรือหากเปรียบเทียบก็เหมือนเครื่องยนต์ที่ทำการเร่งเครื่องพร้อมจะรับงานหนักๆได้อยู่ตลอดเวลา วงจรของขยายคลาสเอ จะมีกระแสสงบไหลตลอดเวลาเพื่อให้จุดของการทำงานมีช่วงสวิงของสัญญาณเอาท์พุตไม่ต่ำกว่าจุดคัทออฟ(การหยุดนำกระแสของภาคขยาย) เพราะวงจรขยายคลาสเอจะขยายสัญญาณทั้งซีกบวกและซีกลบของสัญญาณที่ป้อนเข้ามาทางอินพุต หรือพูดง่ายๆ ก็คือจุดทำงานอยู่ตรงกลางเส้นโหลดไลน์หรือจุดต่ำสุดของสัญญาณซีกลบ อยู่สูงกว่าระดับคัทออฟนั่นเอง แต่วงจรคลาสนี้จะมีอัตราขยายสัญญาณไม่สูงมากนัก เพราะจุดประสงค์คลาสเอ คือ จะต้องขยายสัญญาณโดยไม่ผิดเพี้ยน

2.คลาส-บี(CLASS B)

วงจรขยายคลาส-บี เป็นวงจรขายที่ตั้งจุดทำงานไว้ที่ตำแหน่งคัทออฟของทรานซิสเตอร์พอดี ทรานซิสเตอร์ที่ทำหน้าที่ขยายสัญญาณมีไบแอสเป็น 0 โวลต์นั่นเอง (วงจรขยายคลาสบีนี้จึงสามารถขยายสัญญาณได้เพียงซีกเดียว)ดังนั้นหากไม่มีสัญญาณเข้ามาทางอินพุตทรานซิสเตอร์ที่ทำหน้าที่ขยายสัญญาณก็จะไม่ทำงาน หากต้องการให้ทรานซิสเตอร์ที่ทำหน้าที่ขยายสัญญาณทำงานก็เพียงป้อนสัญญาณมาที่อินพุตเท่านั้น แต่ด้วยทรานซิสเตอร์จะทำงานนั้น แรงดันที่ตกคร่อมที่จุดอินพุต(Vbeหรือแรงดันตกคร่อมขาเบสและอิมิตเตอร์) ต้องเกิน 0.6โวลต์จึงเริ่มทำงานได้ จึงเกิดรอยต่อที่ไม่สมบูรณ์ขึ้นเมื่อนำไปใช้งาน

3.คลาส-เอบี(CLASS AB)

วงจรขยายคลาส-เอบีเป็นวงจรขยายสัญญาณที่แก้ไขมาจากวงจรขยายคลาสบี เพื่อแก้ไขรอยต่อที่ไม่สมบูรณ์ โดยการตั้งจุดการทำงานไว้สูงกว่าจุดคัทออฟของทรานซิสเตอร์ที่ทำหน้าที่ขยายสัญญาณเล็กน้อย นั่นคือการเพิ่มไบแอสเล็กน้อยให้ทรานซิสเตอร์ที่ทำหน้าที่ขยายสัญญาณเสียงนำกระแสเล็กน้อย เพื่อชดเชยแรงดันที่หายไปประมาณ 0.6 โวลต์ เมื่อนำไปใช้งานโดยต่อวงจรขยายในรูปแบบวงจรพุช-พูล หรือ วงจรคอมพลิเมนตารี่ ก็ตาม สัญญาณที่ออกมาจึงสมบูรณ์ขึ้น นั่นเป็นเพราะว่า เมื่อสัญญาณถูกป้อนเข้ามา สัญญาณนั้นจะมาเสริมกับแรงดันที่ไบแอสทรานซิสเตอร์ไว้ให้ทรานซิสเตอร์นั้นทำงานเพิ่มขึ้นได้เลยโดยไม่มีช่วงขาดหาย
**ข้อดีของวงจรขยายคลาสเอบี คือ สามารถขยายสัญญาณให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่มีความเพี้ยน(มีอัตราขยายสูงและไม่เพี้ยน)
**ข้อเสียของวงจรขยายคลาสเอบี คือ ต้องออกแบบให้มีการทำงานของภาคขยายสัญญาณมีสองซีกเพื่อขยายสัญญาณทั้งสองซีกคือ ซีกบวก ซีกลบ
การนำไปใช้งานจึงนิยมใช้ในงานขยายสัญาณเสียงเป็นส่วนมาก

4.คลาส-ซี(CLASS C)

วงจรขยายคลาส-ซี เป็นวงจรขยายที่มีจุดทำงานอยู่ต่ำกว่าจุดคัทออฟ นั่นคือวงจรขยายจะทำงานได้เมื่อสัญญาณอินพุตที่ป้อนเข้ามาสูงขึ้นจนถึงระดับหนึ่งๆวงจรขยาย จุดทำงานดังกล่าว ตั้งไว้โดยการนำแรงดันที่ตรงข้ามมาต่อไว้ให้ทรานซิสเตอร์ที่ทำหน้าที่ขยายสัญญาณทำงานแบบไบแอสกลับไว้
การจัดวงจรขยายแต่ละคลาสมีจุดทำงานต่างกัน มีลักษณะการทำงานต่างกัน การใช้งานจะต้องเลือกคลาสการขยายให้เหมาะสมถูกต้อง จึงจะทำให้ขยายสมบูรณ์ และมีประสิทธฺภาพสูง

4. แบ่งตามลักษณะการจัดภาคขยาย

โดยหลักการทำงานของเครื่องขยายเสียงเเล้ว การขยายเสียงจะเกิดขึ้นได้ต้องมีภาคต่างๆของเครื่องขยายเสียงหลักๆ 4 ภาคได้แก่

1.ภาคขยายส่วนหน้า(pre-amplifier)

2.ภาคปรับแต่งเสียง(tode-control)

3.ภาคขยายกำลัง(power amplifier)

4.ภาคจ่ายไฟ(power supply)

amplificationSystem

5. แบ่งตามกำลังการขยายเสียง(ประสิทธิภาพ)
5.1. กำลังต่ำ
5.2. กำลังปานกลาง
5.3. กำลังสูง
5.4. กำลังสูงมาก

6. แบ่งตามคุณภาพ
6.1. คุณภาพต่ำ (Low fidelity)
6.2. คุณภาพสูง (Hi-Fi ; High fidelity)
6.2. คุณภาพสูงพิเศษ(professional, state of the art, high -end)

7. แบ่งตามระบบไฟฟ้าที่ใช้
7.1. A.C.
7.2. D.C.
7.3. A.C./D.C.
8. แบ่งตามลักษณะของการใช้งาน
8.1. PA(public address amplifer)
8.2. Home use
8.3. Megaphone(โทรโข่ง) 8.4. Mobile amplifer 8.5. Wall mounted amplifer

นอกจากนี้เครื่องขยายเสียงอาจจะนำไปติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันเพื่อความสะดวก เช่น

Powered Mixer เครื่องขยายเสียงนี้ไปอยู่ในเครื่องผสมสัญญาณเสียง(audio mixer) จึงเรียกเครื่องผสมสัญญาณเสียงนี้ว่า “Power Mixer”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s